hd11-1320.jpg

Wezepsche Heide

 Vitens beheert het waterwingebied Wezepsche Heide als natuurgebied. De natuur is hier niet alleen mooi, het biedt ook een goede garantie dat er geen vreemde stoffen in het grondwater terechtkomen. Om de bosgronden schoon te houden worden hier geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruikt.

 Heidevelden, naaldbos en gemengd bos wisselen elkaar af. Reeën, konijnen, vossen en wilde zwijnen voelen zich hier thuis. Buiten het waterwingebied, maar wel op gronden van Vitens grazen Schotse Hooglanders.

Wezepsche Heide

foto: Evert kamp

 Naaldbossen met hoofdzakelijk grove den maken geleidelijk plaats voor loofbossen met zomereiken en berken. Zo ontstaat een gevarieerd bos. De onder begroeiing in de bossen is zeer divers met bochtige smele, struik- en kraaiheide en gewone bosbes. Op de nattere plekken komen dophei en pijpestrootje voor. Afgezaagde of omgewaaide bomen laten we hier en daar liggen voor onder andere vogels. Het heideterrein is in het verleden geplagd, nu zorgt de kudde Schotse Hooglanders ervoor dat de heide in stand blijft.

 (bron: Mooi Gelderland)

Ook zijn in de zomer zijn hier de Bijen kasten te vinden van de Imkers Vereniging Wezep en Omstreken. Op zich is dit een heel spektakel als je dan over de heide kijkt.

Wezepsche Heidefoto: Evert Kamp Bijenkasten op de Wezepsche Heide

Deel dit artikel