hd12-1320.jpg

Vuursteenberg Wezep

Eeuwenlang maakte dit gebied deel uit van de uitgestrekte heidevelden van de Noord oost-Veluwe. Er liepen enkele grote wegen overheen, zoals de weg van Amersfoort naar Hattem, en talloze kleinere paden. Ook werd er wel grind gewonnen, de grindwin putjes zijn voor het geoefende oog nog terug te vinden. Het gebied lag te ver van de bewoonde wereld om intensief gebruikt te worden en was waarschijnlijk het domein van schaapskudden en mensen op doorreis.

In de tweede helft van de 19de eeuw werd de toen nutteloos geworden heide nuttig gemaakt en geleidelijk grotendeels bebost. De paden en wegen werden met berkensingels beplant. De grote akker die in het gebied lag is in de Tweede Wereldoorlog en daarna gebruikt om tabak te telen wat na de komst van de A50 ook langzaam is verdwenen.

Vuursteenberg Wezep

foto: Evert kamp

Fietspad is eind 2012 vervangen door beton. Ook is in 2012 de weide met Schotse Hooglanders verdwenen.

De 26 meter hoge Vuursteenberg ten noordoosten van de Woldberg stuwwal maakt deel uit van een smeltwaterterras, ontstaan door ijssmeltwater dat in de voorlaatste ijstijd tussen het ijs en de stuwwal heeft gestroomd. De Vuursteenberg bestaat uit door het landijs aangevoerd materiaal (rijk aan grind en stenen) en uit materiaal van de stuwwal, dat hier is blijven liggen toen het ijs zich terugtrok. In de laatste ijstijd is veel van het lichtere materiaal door erosie verdwenen waardoor er nu nog een heuvel is overgebleven met veel grind en stenen.

Vuursteenberg Wezep

foto: Evert Kamp - Bospad op de Vuursteenberg

De struikheide en schapenzuring langs de bredere paden herinneren nog aan de heide van weleer. Er komen drie soorten heide voor: struikhei, dophei en kraaihei. Aansluitend aan de Wezepsche Heide is de heide uitgebreid door bos te vellen. Het bos is zich van een grotendeels vrij eentonig jong naaldbos aan het ontwikkelen naar een gevarieerd bos met meer loofhout.

Er leven op de Vuursteenberg wilde zwijnen en af en toe worden edelherten gesignaleerd. Een bijzondere vogelsoort die wordt aangetroffen is de houtsnip. Ook komen er roofvogels voor, zoals buizerd, havik en sperwer. Roofvogels staan aan de top van de voedselketen; als ze voorkomen betekent dat vaak dat het met de kleinere dieren ook wel goed gaat. De A50 vormt voor de meeste dieren een barrière die niet te passeren is. Dit is een kwetsbare situatie: als er door een of andere oorzaak veel dieren sterven, kan het verlies niet meer aangevuld worden met dieren elders van de Veluwe en kunnen populaties te klein worden om te overleven.

Op de Vuursteenberg is ook jaren een weiland geweest met Schotse Hooglanders wat voor de omgeving toch vaak een drukke trekpleister was. Er gaan geruchten de ronde dat de boer onenigheid heeft gehad met het Geldersche Landschap over het bijvoeren van de dieren. Geldersche Landschap zou dit verboden hebben. Hoe het ook is gegaan, het gebied is een aantal mooie dieren kwijt en dat is best wel jammer.

Vuursteenberg Wezep

foto: Evert Kamp - Het verdwenen Schotse Hooglander gebied.

Deel dit artikel