hd07-1320.jpg
Turkse Tortel (Streptopelia Decaocto)
Turkse Tortel (Streptopelia Decaocto)

Turkse Tortel (Streptopelia Decaocto)

De tortelduif is tegenwoordig een van de algemene soorten in bijna heel Europa. Oorspronkelijk moet deze vogel via de Balkan West Europa zijn binnen getrokken rond 1900. Volgens divers verhalen heeft de tortel in de jaren 40 van de vorige eeuw ons land bereikt. Volgens diverse bronnen is het eerste geregistreerde broedgeval van 1949. De tortelduif heeft zijn verspreidingsgebied sindsdien flink uitgebreid.

In de winter trekt deze vogel niet weg maar overwinterd veelal in bewoonde gebieden om aan voedsel te komen. Het broeden kan meerder keren per jaar voorkomen en begint meestal in de lente tot in het najaar. Per keer legt het vrouwtje meestal 2 eieren. Het nest ligt meestal op horizontale takken in bomen en struiken met beschutting. Ze houden zich voornamelijk op in tuinen en parken.

Voor de tortelduif hoef je echt geen grote tuin te hebben want ze komen zeer zeker langs als er zaden en stukjes brood zijn te vinden. Je kunt dus stellen dat deze vogel zich behoorlijk heeft aangepast aan de leefomgeving van de mens.

Deel dit artikel