hd02-1320.jpg
Kauw (Corvus monedula)
Kauw (Corvus monedula)

Kauw (Corvus monedula)

De kauw ook wel de torenkraai genoemd is een vrij algemeen soort en komt in heel Europa wel voor. Deze vogels leven in groepsverband en broed in kolonies. Met uitzondering van de broedtijd zoekt de kraai vaak andere kraai soorten op. Kauwen bouwen het nest van takken, stro, veren en mossen welk hoger te vinden zijn zoals in holle bomen, schoorstenen, kerktorens en allerlei nissen die ze kunnen vinden in muren.

Tegen het einde van april legt het vrouwtje ongeveer vijf blauw groene eieren met grijsachtige vlekken. De eieren worden ongeveer achttien dagen bebroed wat over het algemeen alleen door het vrouwtje gebeurd. Na het uitkomen worden de jongen door zowel het vrouwtje als het mannetje gevoerd. De jongen blijven ongeveer vier weken op het nest om daarna met de oude vogels mee te vliegen.

Kauwen hebben een zeer breed menu want zij voeden zich met insecten, wormen, spinnen maar soms ook met bessen of wat de mens hem bied. Een kauw in de tuin zal geruime tijd de situatie inschatten alvorens hij een poging doet om bijvoorbeeld een vetbol te benaderen. Ook zijn ze in staat om al fladderend een flinke hap uit het zogenaamde pindakaas potje te nemen. Deze vogels zijn zeer gewiekst en mooi om ze bezig te zien.

Deel dit artikel